Image: eva-gutowski-bikini

Eva Gutowski lounges above the sea. (Photo: Instagram)