Image: sophia-mitchell-ethan-dolan

Sophia decides to snap some photos with Ethan & Grayson. (Photo: Instagram)